Májusi szabad előadás

2017. május 19.

Hogyan kapcsolódhat a művészetterápia az autogén tréninghez és szimbólumterápiához?
A transzformáció különböző síkjai.

Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás


Pacsika Ágnes
A belső képek a művészetterápiában és az AT-ben

“Az autogén tréning és szimbólumterápia mellett, számos más terápiás irányzat dolgozik belső képekkel. A művészetterápia folyamatában – természetéből következően – e belső képekkel nem csak mentális síkon történik valamifajta megmunkálás, hanem a konkrét fizikai valóságában is. A belső képek alakulását és transzformációit illetően a művészetterápiás elmélet számos ponton illeszkedik a relaxáció irodalmából ismertekhez. Néhány elemében azonban az AT szempontjából is továbbgondolásra érdemes megfigyeléseket találhatunk, mint például a kevésbé verbalizálható absztrakt képi élmények jelensége, vagy épp a mentális megmunkálás folyamatának szakaszai, illetve emocionális összetevői vonatkozásában.”

Jenser Márta
A létbe helyezett tevékenység és a szimbólumterápia, mint művészetterápiás jellegű folyamat

“A hagyományos kézműves tevékenységek természetes működésként és terápiás folyamatként is hatnak a személyiségre.
Az általam vezetett, szimbólumterápiás alapokra épített kézműves tevékenységek, komplex tárgyteremtő munkának és egyben művészetterápiás folyamatnak is tekinthetők. Egy adott technika megismerése után- melyben adott egy biztonságos határokkal kiépített út-, az alkotás szabad áramlásra indítja az alkotót. Feléleszti a személyiségben létező kreativitást és így segít utat találni a személyiségnek önmagához.
A lélek rendeződési folyamatát erősíti, ha a tevékenység az év jeles napjain vagy ünnepnapjain valósul meg, mert a szakrális idővel való érintkezés által az archetipikus jelentések könnyebben hozhatók felszínre.
Az alkotó folyamatokat klasszikusan vezetett relaxációk és imaginációk vezetik be, melyek tematikájukban kapcsolódnak a  felhasználásra kerülő természetes anyagokkal, az elkészítési folyamatokkal vagy az év kiemelt, jeles napjaival, ünnepeivel.”

Az előadás 16 órakor kezdődik az Egyesület székhelyén (Bp. VIII. Szentkirályi u.10.,   kapucsengő 32.), szabadon látogatható.

Advertisements