Pszichoterápia és relaxáció a karanténban – új megközelítések az autogén terápiákban

Összefoglaló a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület által szervezett tudományos nemzetközi kerekasztal tapasztalatairól

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 2020-ra tervezett nemzetközi konferenciája a Covid-19 járvány okozta lezárások miatt elmaradt. Ennek pótlására 2021 nyarán online platformon szerveztünk szakmai beszélgetést az autogén tréninggel és autogén terápiával dolgozó nemzetközi szakmai közösség számára. Témánk az elmúlt bő egy évben, a világjárvány ideje alatt szerzett tapasztalatok megosztása volt. Hogyan alkalmazkodtak a szakemberek a világszerte bevezetett lezárásokhoz, a relaxáció és a terápia online átállásához? A panelbeszélgetésbe három földrészről érkeztek előadók: Európából és Ausztráliából élőben, észak-amerikai kollégánk – az időeltolódás miatt – videofelvételről osztotta meg tapasztalatait. 85 magyar és külföldi résztvevő követte az előadásokat és csatlakozott a tapasztalatcseréhez.

Helen Gibbons, az Ausztrál Autogén Terápia és Tréning Intézet alapítója és igazgatója bemutatta a Covid járvány speciális igényei mentén kidolgozott, módosított autogén tréning technikát. A Gibbons-féle autogén-vagális belépési technika (Gibbons Autogenic-Vagal Entry Technique) tíz lépésben dolgozza ki és mélyíti el az autogén tréning nehezedés, melegedés alapélményeit és a szervtréning gyakorlatokat. Bizonyos gyakorlatokhoz gondolati asszociációt, és mozdulatot is kapcsol, amivel megkönnyíti a nyugalmi testi válasz megjelenését.

Dr. Lucy Lyons Kanadából arról számolt be, hogyan alkalmazta a lezárások ideje alatt Luthe kreativitás mobilizáló technikáját. Ennek célja a spontaneitás és az önaktualizáció erősítése a karantén helyzet okozta beszűkült világban. A foltfestés technikája arra bátorítja a klienseket, hogy a gondolatokat félretéve, nagy, spontán mozdulatokkal fessenek, próbálják megteremteni a lehető legnagyobb rendetlenséget. Az alkotási folyamat felszabadultsága visszatérést jelet a gyermekkori, kötöttségektől mentes játékhoz, ellensúlyozza a fizikai valóságban jelenlevő korlátokat.

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képviseletében Lipárdy Krisztina foglalta össze az Egyesület 2020. nyarán végzett online felmérés eredményeit. Arról kérdeztük a tagságot, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a relaxációs módszerek online alkalmazásával. Válaszadóink 65 százaléka vállalkozott arra, hogy online csatornán alkalmazza a relaxációt. Az online végzett relaxációval tapasztalatot szerző szakemberek 80 százaléka ugyanolyan hatékonyságúnak találta az online relaxációt, mint a személyest. A műszaki és módszertani nehézségek ellenére közel 90 százalék tervezi az online relaxáció folytatását a lezárások után is.

Az előadásokat követő jó hangulatú, kötetlen beszélgetésben a bemutatott technikák korábbról ismert és újdonságnak számító elemeinek összegzése hangzott el. Az autogén tréning sokféle alkalmazhatósága, az aktuális igényekhez alakíthatósága volt a közös tapasztalat.

Az Egyesület vezetőségének nevében ez úton is köszönetet mondunk Szabó Editnek a szervezési és technikai lebonyolításért, Papp Zsuzsannának a tolmácsolásért és Szabó Attilának a technikai feladatokban nyújtott segítségért.