In memoriam Szőnyi Magda

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”

Hamvas Béla

Múlhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy Szőnyi Magda 2022. május 23-án, hétfőn este családja körében, életének 83. évében csendesen elhunyt. Magda Egyesületünk alapítótagja, első alelnöke, szellemi tanítómesterünk, aki határokon átívelő egyesületet teremtett. Egész életében választott közös szakterületünk, a relaxáció és szimbólumterápia ügyét szolgálta, többszáz hallgatót oktatott, mondhatni nevelt fel, akik jó része a mai napig mentorának, emberi és szakmai példaképének tekinti őt. Tanítványainak ugyanúgy, mint módszerének, a szimbólumterápiának a sorsát gondos figyelemmel kísérte, és segítette. Még halála reggelén is megtartotta a meditációs csoportja óráját, szelleme éber volt és lelkesítő az utolsó napig.

Életének utolsó napját is a számára oly kedves hallgatóival kezdte, tanított, irányt mutatott, majd békésen megpihent, „kegyes” halálát bízvást megérdemelte. Derűs lénye, bíztató mosolya, önzetlensége, mély bölcsessége, karizmatikus és sajátos „gondolatszövetei” végtelenül fognak hiányozni. Halála másnapján esti közös virtuális gyertyagyújtással emlékeztünk rá, melyen tanítványai, barátai a határon túlról és az ország több városából is részt vettek. Búcsúztatásáról a későbbiekben történik döntés.

Emlékét, és a ránk hagyott szellemiséget megőrizzük, és – kívánsága szerint- tovább visszük.

„Minden tudományban az a bölcsebb, aki szabatosabb tudással rendelkezik és jobban tud másokat az okokra tanítani. S a tudományok közül is inkább a bölcsesség az, amelyet önmagáért és a tudás kedvéért óhajtunk, mintsem a belőlük fakadó egyéb eredmények miatt keresünk.”

Arisztotelész

Advertisement