Induló képzések pszichoterapeuta szakképzésben résztvevők számára

Egyesületünk esetkonceptualizálási, és szupervíziós csoportokat indít  a pszichoterapeuta szakképzésben résztvevő hallgatók számára. Az induló képzésekről részletesebb tájékoztatás és jelentkezési lehetőség az alábbi Google Formon:

https://forms.gle/A9svcUBbZRbXjeUJ9

Az egyesület módszereiről szóló előadások a Pszichoterápia konferencián

A Pszichoterápia folyóirat 17. konferenciáján (Bp., 2023. május 12-13) két előadásban is hallhattok az Egyesület módszereinek speciális szemléleti keretéről és alkalmazásáról.

Kreidl Márta, az újonnan alakult Békéscsabai Tagozat vezetője, kiképző aspiráns előadásának címe: „Ami átvisz az életen, az visz át a halálomon is” – életelvűség az elmúlásban. Május 12-én 10:30-kor kezdődő előadásában a bionóm-autogén szemlélet sajátosságaival foglalkozik az elmúlás, a halál kérdéskörét tekintve, hiszen a halál témája nem csak elválaszthatatlan az élettől, hanem ki is egészíti azt. A szimbólumterápia és a Segítő Belső Család meditációi egyes képeinek alkalmazásával azt mutatja be, hogy a halállal való szembenézés folyamata hogyan képes segíteni a gyógyulást vagy az elmúlással való megbékélést.

Néveriné Czakó Magdolna, a MRSzE Békéscsabai Tagozatának tagja, klinikai szakpszichológus előadásának címe: Kórházban megjelenő pszichés problémák feloldása módosult tudatállapotban. Május 13-án 14:30-kor kezdődő előadása gyakorlatorientált módszertani útmutatást kínál. Esetbemutatásaival a hipnózis, az integratív hipnoterápia, a szimbólumterápia és a Segítő Belső Család meditáció képeinek ötvözhetőségét kívánja szemléltetni, aszerint, hogy mikor van szükség a módosult tudatállapotban a terapeutával való kapcsolat megtartó erejére, és mikor erősíthetjük a pácienst az autogenitásában.

Az autogén-bionóm terápiás szemléletmód jelentősége a krízis, a gyász és a traumafeldolgozásában című tanulmánykötet megvásárolható az Egyesületnél.

A MRSzE kiadványa, a X. győri Országjáró Konferencia előadásai alapján készült. Szerkesztők:
Horváthné Schmidt Ilona és Németh Marietta.

A kötet 289 oldal, és 14 tanulmányt tartalmaz.

A kötet 4000 forintért megvásárolható az Egyesületnél.

További információk és a vásárlási szándék jelzése az alábbi e-mail címen lehetséges:
nemethmarietta@freemail.hu

A kötet tartalomjegyzéke:


I. Az autogén – bionóm szemléletmód útjain

Horváthné Schmidt Ilona
Az autogén – bionóm terápiás szemléletmód az Autogén Tréning, a Szimbólumterápia és a Segítő Belső Család meditációban

Stiblár Erika
„Csak úgy repüljünk, hogy sem tebenned sem énbennem kár ne essék” – a bionóm szemléletmód az intermodális mesemunkában

Kovács M. Virág
Natura Pszichológia, avagy a Természet és az Ember Szinergiája

II. A krízis-gyász-trauma pszichológiai és idegtudományi vonatkozásai

Mogyorósy Zsuzsanna
A krízis-gyász-trauma lélektani azonosságai és eltérései

Molnár Tamás
Krízis-gyász-trauma az idegtudományi eredmények tükrében

III. A gyógyítás útjain

Süli-Horváth Tímea
Traumával való lelki munka lehetőségei képhívással – összehasonlító elemzés a Szimbólumterápia, SBCs meditáció, KIP és Ego – state terápiák módszerei
alapján

Hadas Katalin
Veszteség és trauma feldolgozása gyerekeknél relaxációs pszichoterápiával

Tóth Gabriella Csilla
Farmakoterápia és autogén terápia: AT – Szimbólumterápia – SBCs meditáció kombinációjának lehetőségei pszichiátriai magánrendelésen – esetrészletekkel

Kreidl Márta
Módosult tudatállapoti technikák alkalmazása intenzív terápiás COVID-19 ellátásban

IV. A jóllét felé vezető úton – az Autogén Tréning és a Szimbólumterápia mentálhigiénés alkalmazása

Szőnyi Magda-Nagy Ildikó
Termékeny Életpálya Műhely: a pszichológiai tanácsadás, konzultáció és a mentálhigiéné relaxációs-és szimbólumterápiás útjai


Gács Boróka – Hartung István
A PTE orvostanhallgatóinak mentális egészsége és az online relaxáció stresszcsökkentő hatása. – A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás
Egyesület Pécsi Tagozata és a PTE ÁOK Konzultációs Szolgálat szerepe az orvosképzésben. – Dr. Varga József, pécsi kiképző pszichoterapeutára emlékezünk

Bognár Tibor
Önszabályozással a testi-lelki egyensúly megőrzése érdekében. Pedagógusok Autogén Tréning alkalmazásával szerzett tapasztalatainak bemutatása

Molnár Csilla (1)
(1) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, Neveléstudományi Doktori Iskola
Autogenitás a munkavállalói jóllét elősegítésében
Kurdi Laura – Égi-Apari Eszter – Fürediné Vertetics Judit -Hatosné Tóth Erzsébet
Lelki Egészség Szolgálat az Audiban

Egyesületi tagtársaink tanulmányai jelentek meg a Telepszichiátriai esettanulmányok című kötetben

2022-ben jelent meg a Telepszichiátriai esettanulmányok című kötet, mely a járvány idején végzett
online terápiás munkákból válogat eseteket. Három egyesületi tagunk tanulmánya is megjelent a
kötetben:

Horváthné Schmidt Ilona: Biztonságban magammal
Hartung István: Fényben járás
Király Katalin: Telepszichiátria gyerekvonalon

A könyvet Dr. Radics Judit állította össze. A kötet az Oriold és Társai Kiadónál jelent meg, ajánljuk
figyelmetekbe.

Búcsúzunk Csiffáry Éva kiképző társunktól

Fájó szívvel tudatjuk Veletek, hogy Csiffáry Éva kolléganőnk, a várandós és gyermekrelaxáció képzésünk kiképző pszichoterapeutája, hosszú betegség után, május 1-én, 77 éves korában meghalt.

Csiffáry Éva nevéhez fűződik a várandósok speciális relaxációjának kidolgozása. Lelkesen adta tovább a tudását, sokan dolgoznak várandósokkal az ő módszere alapján. Több, mint 20 éve tanítottunk együtt…. 
Gyermekgyógyász és pszichoterapeuta volt, mindig aktív, energikus, szinte az utolsó leheletéig praktizált. Olyan gyermekorvos volt, aki szívvel-lélekkel volt doktor néni, aki nemcsak a gyermeket, hanem az anyát is, nemcsak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Folyton továbbképzésekre járt, rengeteget olvasott, tevékenykedett, ontotta a segítséget. Döbbenet és nagy fájdalom, hogy vele, akit ismertünk és szerettünk, már csak az emlékeinkben találkozhatunk.
Nyugodjon békében!
“Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind e lét, úgy halok az ős-egészbe, mint beléd.”
(Weöres Sándor: Anyámnak)

In memoriam Szőnyi Magda

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”

Hamvas Béla

Múlhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy Szőnyi Magda 2022. május 23-án, hétfőn este családja körében, életének 83. évében csendesen elhunyt. Magda Egyesületünk alapítótagja, első alelnöke, szellemi tanítómesterünk, aki határokon átívelő egyesületet teremtett. Egész életében választott közös szakterületünk, a relaxáció és szimbólumterápia ügyét szolgálta, többszáz hallgatót oktatott, mondhatni nevelt fel, akik jó része a mai napig mentorának, emberi és szakmai példaképének tekinti őt. Tanítványainak ugyanúgy, mint módszerének, a szimbólumterápiának a sorsát gondos figyelemmel kísérte, és segítette. Még halála reggelén is megtartotta a meditációs csoportja óráját, szelleme éber volt és lelkesítő az utolsó napig.

Életének utolsó napját is a számára oly kedves hallgatóival kezdte, tanított, irányt mutatott, majd békésen megpihent, „kegyes” halálát bízvást megérdemelte. Derűs lénye, bíztató mosolya, önzetlensége, mély bölcsessége, karizmatikus és sajátos „gondolatszövetei” végtelenül fognak hiányozni. Halála másnapján esti közös virtuális gyertyagyújtással emlékeztünk rá, melyen tanítványai, barátai a határon túlról és az ország több városából is részt vettek. Búcsúztatásáról a későbbiekben történik döntés.

Emlékét, és a ránk hagyott szellemiséget megőrizzük, és – kívánsága szerint- tovább visszük.

„Minden tudományban az a bölcsebb, aki szabatosabb tudással rendelkezik és jobban tud másokat az okokra tanítani. S a tudományok közül is inkább a bölcsesség az, amelyet önmagáért és a tudás kedvéért óhajtunk, mintsem a belőlük fakadó egyéb eredmények miatt keresünk.”

Arisztotelész

LÉLEKTANI KULCSOK A NÉPMESÉKHEZ – szakmai webinárium

Stiblár Erikával

Időpont: 2022.06. június 10. 15-19 óra

A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az alábbi gombra kattintva, június 8-án éjfélig van lehetőség.

Regisztrációs lap

A MRSZE-nél képzésben levőknek aktivitási pont szerezhető (részletek a jelentkezéskor).

A lélektani munka kibontakozása hasonló ahhoz, ahogyan a mesehős megszerzi a kulcsokat. Ez a
párhuzam ihlette az előadást. A népmesék célzott alkalmazással nagyon komplexen használhatók,
gazdag képi világuk és erőforrásokat mobilizáló jellegük a pszichológiai munkát katalizálják és
megtartják.

Népmesei fordulatokkal illusztrálva mutatja be a MRSZE webináriumában Stiblár Erika a mese
terápiás sajátosságait, hatótényezőit, és azok hozzáférhetőségét.

Ezzel a webináriummal a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE) ingyenes
ismeretterjesztő előadásainak hagyományát folytatjuk új formában.

A MRSzE országjáró konferenciát szervez

„Az autogén bionóm terápiás szemléletmód jelentősége a krízis, a gyász, és a trauma feldolgozásában” címmel. 

Időpont: 2022. szeptember 17. (szombat) 10:00-17:45-ig

Helyszín: Győr, József Attila Művelődési Ház (Móra Ferenc tér 1.)

A program és előadók megtekintése itt

Jelentkezési lap

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Fotót készítette: Kardos József

Online Szakmai Nap

A következő online  interaktív Szakmai Napunk 2022. március 30-án 17:00-től lesz a Győri Tagozat szervezésében. Témája: A természetben és a lelki működésben egyaránt megtalálható mintázatok, mozgásformák: spirál, hullám, kör, elágazás szimbólumai. A téma gondozója: Bozsoki – Kovács Magda Virág tanácsadó szakpszichológus. 

Az online esemény ingyenes, a részvételi szándékot a tagozatvezetőnél, Dr. Horváthné Schmidt Ilonánál  kérjük jelezni a következő email címen: hsilona@gmail.com
 

Az ökopszichológiai témát a Győri Országjárón 2022.szeptember 17-én a Natura Pszichológia Műhelyében a Természet és az Ember Szinergiája címmel folytatjuk.

Fotót készítette: Kardos József