Összefoglaló a MRSzE VII. Országjáró konferenciájáról

2017. szeptember 30-án, a Budapesti Tagozat szervezésében került megrendezésre a MRSzE VII. Országjáró Konferenciája, melynek a Budavári Művelődési Ház adott otthont. A rendezvény központi témája: „Befogadó figyelem a relaxációs- és szimbólumterápiákban”.

A konferencián 108-an vettek részt, délelőtt 5 plenáris előadás hangzott el, ebéd után 3 párhuzamos szekció, majd késő délután 4 műhely közül választhattak az érdeklődők. Bemutatásra került a MRSzE új kiadványa is „Életelvűség és jövőre irányultság a relaxációs és szimbólumterápiákban”.

A részletes program elérhető ITT.

Az Országjárón készült képek megtekinthtők a MRSzE online Galériában.

A konferencia nyitó előadását (“Terápiás figyelem”) tartó Luis de Rivera a főtéma alapos feldolgozása érdekében 2017. szeptember 29-én Figyelem kezelése- tréning (Attention Management Training) címmel műhelyfoglalkozást is tartott. A professzor által vezetett relaxációs gyakorlat megtekinthető az Egyesület Videótárában.

 

Advertisements

Műhely ajánló

A VII.Országjáró Konferencia 0. napi programja

Figyelem kezelése- tréning (Attention Management Training)

Műhely

vezeti: dr.Luis de Rivera az ISATAP elnöke, pszichiáter, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta

Rivera professzor nyitó előadása „Terápiás figyelem” címmel jelöli meg konferenciánk egyik vezető témáját. Fő gondolata, hogy különböztessük meg a páciens figyelmének tréningjét, amivel megtanulhatja önmaga indukálni a pihenés és kreativitás állapotát, és a terapeuta figyelmét, ami lehetővé teszi, hogy a kliens reakcióit folyamatosan befogadhassuk. A két figyelem között nincs egyértelmű határ, hiszen mindkettő egyszerre zajlik a terápiás térben. A terapeuta jobban képes dolgozni nagyobb nyugalmi és kreatív állapotban és a páciens a terápiás munkakapcsolatban a terapeutától eltanult „terápiás figyelemmel” lesz képes javítani interperszonális kapcsolatait. Hogy mindketten kölcsönös elfogadó módon hallgatják egymást, már önmagában terápiás hatású.

A főtéma alapos feldolgozása érdekében a 0. napon (2017.09.29.) Műhelyfoglalkozást tart.

Címe: Figyelem kezelése – tréning (Attention Management Training)

helyszín: VIII.Szentkirányi u.10. II.em.Kaputelefon:32

időpont:10.00 – 18.00 ebédszünet 13.00-14.00

max.létszám: 20 fő

műhely nyelve: angol (fordítást igény esetén biztosítunk)

részvételi díj: 8000Ft

konferencia résztvevőknek: 5000 Ft

Jelentkezés és információ: orszagjaro2017@gmail.com

A műhely egy részében, Rivera professzor kérésünkre bemutatja legújabb könyvét,

címe: AUTOGENICS 3.0Autogenics3

A könyvben többek között a szomatoszenzoros meditáció, és az érzés-meditáció legújabb fejlődését ismerteti, melyben a hagyományos módszerek kiegészülnek a modern képalkotó technikával és neurobiológiai ismeretekkel.

A műhely kiváló alkalmat nyújt a nemzetközi trendek és a hazánkban kidolgozott szimbólumterápia összevetésére is. A meditációk nagymértékben javítják az eredeti autogén tréning egyszerű és hatékony működését és így együtt a pszichoszomatikus egészség és az önismeret/megvilágosodás leghatékonyabb módszerévé lépnek elő. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

.

 

 

Májusi szabad előadás

2017. május 19.

Hogyan kapcsolódhat a művészetterápia az autogén tréninghez és szimbólumterápiához?
A transzformáció különböző síkjai.

Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás


Pacsika Ágnes
A belső képek a művészetterápiában és az AT-ben

“Az autogén tréning és szimbólumterápia mellett, számos más terápiás irányzat dolgozik belső képekkel. A művészetterápia folyamatában – természetéből következően – e belső képekkel nem csak mentális síkon történik valamifajta megmunkálás, hanem a konkrét fizikai valóságában is. A belső képek alakulását és transzformációit illetően a művészetterápiás elmélet számos ponton illeszkedik a relaxáció irodalmából ismertekhez. Néhány elemében azonban az AT szempontjából is továbbgondolásra érdemes megfigyeléseket találhatunk, mint például a kevésbé verbalizálható absztrakt képi élmények jelensége, vagy épp a mentális megmunkálás folyamatának szakaszai, illetve emocionális összetevői vonatkozásában.”

Jenser Márta
A létbe helyezett tevékenység és a szimbólumterápia, mint művészetterápiás jellegű folyamat

“A hagyományos kézműves tevékenységek természetes működésként és terápiás folyamatként is hatnak a személyiségre.
Az általam vezetett, szimbólumterápiás alapokra épített kézműves tevékenységek, komplex tárgyteremtő munkának és egyben művészetterápiás folyamatnak is tekinthetők. Egy adott technika megismerése után- melyben adott egy biztonságos határokkal kiépített út-, az alkotás szabad áramlásra indítja az alkotót. Feléleszti a személyiségben létező kreativitást és így segít utat találni a személyiségnek önmagához.
A lélek rendeződési folyamatát erősíti, ha a tevékenység az év jeles napjain vagy ünnepnapjain valósul meg, mert a szakrális idővel való érintkezés által az archetipikus jelentések könnyebben hozhatók felszínre.
Az alkotó folyamatokat klasszikusan vezetett relaxációk és imaginációk vezetik be, melyek tematikájukban kapcsolódnak a  felhasználásra kerülő természetes anyagokkal, az elkészítési folyamatokkal vagy az év kiemelt, jeles napjaival, ünnepeivel.”

Az előadás 16 órakor kezdődik az Egyesület székhelyén (Bp. VIII. Szentkirályi u.10.,   kapucsengő 32.), szabadon látogatható.

Áprilisi szabad előadás

2017. április 21.

Szűcs Orsolya: Behálózott segítség. Az internet lehetőségei egy klienskapcsolat tükrében

“Egy olyan mentálhigiénés szemléletű klienskapcsolatot ismertetek, amely megjelenési formáját tekintve eltér a hagyományos, személyes találkozásokon alapuló kliens-segítő kapcsolattól, és elsősorban interneten keresztül, online történik. Bemutatom az internetes segítségnyújtás lehetőségeit, veszélyeit, relevanciáját a mai világban, különösképpen kitérve a magyar viszonylatokra.”

Az előadás 16 órakor kezdődik az Egyesület székhelyén (Bp. VIII. Szentkirályi u.10.,   kapucsengő 32.), szabadon látogatható.

Adó 1% felajánlása

Támogassa a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületet adója 1%-val!

Számlaszám: 10200940 – 21515152 – 00000000

Adószám: 19624954 – 1 – 42

Cím: 1088 Bp. Szentkirályi u. 10. II. em. 17.

Egyesületünk tevékenységiről és célkitűzéseiről ITT olvashat.