A MRSzE VII. Nemzetközi Kongresszusa

kongr1

A MRSZE VII Nemzetközi Konresszusa 2020-ban az idő pszichológiai vetületeit vizsgálja a terápiás folyamat végigvitelében és eredményességében.
Az idő egyszerre realitás és pszichés szubjektivitás. Időben lenni nem pusztán létezési mód, hanem egyéni és kollektív szükségszerűség.

Ajánlott témakörök:

 • AZ IDŐ FOGALMA, archetípusa, szimbolikája
 • AZ IDŐ-ÉLMÉNY, tudatos jelen-LÉT, megváltozott tudatállapotok
 • EGYÉNI ÉS KOZMIKUS PERSPEKTÍVA, történeti korszakok, transzgenerációs örökség, kortünetek – kórtünetek
 • AZ ÉLETÚT KITÜNTETETT IDŐSZAKAI, életkorok, időszerűség, időtöltés
 • RITMUS AZ IDŐBEN, külső és belső ritmus, mindennek megvan a maga ideje. A terápiás időkeret fontossága
 • AZ ÉRTÉKES IDŐ MÉRTÉKE, kitüntetett és elvesztegetett idők
 • AZ ÁTMENET IDŐSZAKAI, mint várakozás, születés, változás, befejezés

Igazi kincskeresés, hogy a legalkalmasabb időre rátaláljunk.
Mivel töltjük az időnket, mire szánjuk, mire áldoznánk, mire sajnáljuk?
Miként keresünk, találunk, pazarolunk a rendelkezésünkre álló életidőből?
Végtelen lehetőségünk volna az idővel való gazdálkodásra, és mégis alapvető védekezési módunk az idő hiányára panaszkodni.-
Miképpen válik az idő a pszichológiai munka eszközévé, keretévé?

A VII kongresszusunk keretében szeretnénk időt szánni a szakmai és személyes kapcsolatok ápolására, módszerünkben való elmélyülésre és más szakmai területekkel való kapcsolatokra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kivonatok beküldési határideje: 2020. február 25.

Kérjük a kivonatot minden esetben magyar és angol nyelven is készítsék el, az absztrakt kötet nyelve magyar-angol. A kongresszuson az előadásokat anyanyelven tartják az előadók, szinkronfordítást biztosítunk.

A kongresszus akkreditálása folyamatban, csak teljes részvételre vonatkozóan lesz érvényes.

További információ: www.relaxacio.hu valamint a
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Facebook oldalán

Üdvözlettel a szervezők nevében:

Szombathelyi Éva
MRSzE elnöke

 

(*: Marcel Proust: Á la recherche du temps perdu, Grasset, 1913)

Advertisements

Mese műhely

NEVESS ÉS SÍRJ, HOGY ÉLJ
– mese-műhely és sajátélmény

mese-csepp

Az őszi sajátélmény nap keretében a lélekrendező mesemunka megtapasztalásával követjük, ahogyan a mesében megjelenő archaikus tartalmak a lelki munka szolgálatába kerülhetnek, belső változásokat segítve. Egy magyar népmesének a képi világában mélyülünk el, a mese szimbolikus tartalmi hálójához közelítünk azért, hogy az egyéni pszichés tér számára hozzáférhetővé váljon az, és a személyes munka része legyen, jelenben és jövőben gazdagítson.

A mese mindenkit megdolgoz, aki hozza azt is, és aki követi, azt is, úgyhogy izgalommal és szeretettel várom a közös munkánkat.

Tervezett időpontok: 2019.09.06. péntek, VAGY a 09.07 szombat, 9.30 – 17.30-ig

Helyszín: Budapest, Szentkirályi u. 10, II. em. 17, 32-es kapucsengő.
Részvételi díj: MRSZE tagoknak 9000 Ft, egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek 12000 FT.
Csoportvezető: Stiblár Erika – relaxációs és szimbólumterapeuta, Intermodális meseterapeuta

A műhelyt a megfelelő létszámú jelentkező esetén (7-12 fő) indul.

Jelentkezési és befizetési határidő szeptember 2.

Részletes tájékoztató letölthető ITT

A MRSzE IX. Országjáró Konferenciája – Programelőzetes

A végleges program összeállítása még folyamatban van, várjuk előadások, workshopok, poszterek jelentkezését
A jelentkezési határidő előadóként: 2019. július 15.

MRSzE Országjáró - Szeged 2019 -sz

Programelőzetes:

9.00 – Regisztráció

9.30 – Megnyitó

10.00 – 12.30 Plenális előadások:

Szőnyi Magda: Jelenségek és jelentések- a pszichoterapeuta áthidalási műveletei

Bagdy Emőke: Tapasztalatok a „megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatra vonakozóan

Rudisch Tibor: Nyílt csoportok a klinikumban – önismereti és relaxációs terápiák

Lipárdy Krisztina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet pszichoterápiás részlegén

Szabó István: Burnout megelőzésnek módszeres vizsgálata a felsőoktatásban

Dombi Edina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a szülészeti-nőgyógyászati pszichológiában

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.45 Szekciók:

Gubucz Ágnes: Babára várva: szimbólumterápiás önismeret pszichés meddőség esetén

Gyapjas Zita: Autogén tréning a krízisintervencióban

Bangó Éva: Autogén relaxáció a bőrgyógyászatban

Racsmán Rita: “A világ és az ember újrateremtèse: a gyógyulás folyamata.” (M. Eliade)- Relaxációs, szimbólumterápiás módszerek a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Lelki Egèszsèg Központja tevékenységèben

Hadas Katalin: Hogyan segítheti a relaxáció és a képek előhívása a pályaválasztást?

Dibácziné Ambrus Enikő: Relaxációs és imaginációs technikák alkalmazása fejlesztő foglalkozásokon belül a pedagógiai gyakorlatban

Lakatos Anikó: Diákrelax módszertan alkalmazása a Csólyospálosi Általános Iskolában

Nagy Ildikó: Az állatasszisztált terápia lehetőségei a relaxációs és szimbólumterápiákban

15.00 – 16.30 Workshopok:

Bagdy Emőke: A „megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatai

Mogyorósy – Révész Zsuzsanna: Imaginációs technikák a traumákkal való munka stabilizációs fázisában

Szőnyi Magda – Nagy Ildikó: Áthidalási műveletek a relaxációs és szimbólumterápiákban

16.30 – 17.00 „Nagycsoport” – tapasztalatok, tanulságok, élmények megosztása

17.00 – 17.15: A konferencia zárása

Búcsúzunk mesterünktől

Dr. Koronkai Bertalan pszichiáter, sokunk kedves és szeretett tanára 2019. június 2-án, 93 éves korában reggeli verőfényben és hársfaillatban csendesen távozott.

Koronkai Bertalan

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület nevében dr. Szombathelyi Éva elnök így emlékezett meg mesterünkről 2019. június 26-án a Párbeszéd Házában tartott búcsúztatón:

“A mai alkalommal az Egyesület és a magam nevében is szeretnék búcsúzni. A Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 1990-ben alakult, alapítótagként elnöke Koronkai Bertalan, alelnöke Szőnyi Magda lett. A Tanár úr hosszú évekig elnökölt nálunk, átgondolt tudásának, gazdag szellemiségének, bölcsességének, érzékenységének közvetlen hatását élveztük, megismertette velünk  szűkebb szakmai területünk rejtelmeit, önzetlenül átadta tudását.

A Tanár urat megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derű vette körül, a közelében biztonságban érezhette magát az ember. A maga kivételesen emberséges modorát  igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Személyre szóló észrevételeiben, amiket soha nem erőszakolt a másikra,  élettapasztalat, műveltség, fogékonyság mellett átfogó szakmai tudás húzódott meg – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Tanítványaimmal az elméleti szeminárium során  még a halála előtti héten is forgattuk  és fogjuk is a sokszor olvasott és elemzett könyveit, és hátrahagyott -ránk hagyott- tudásának bizonyítékait. Mert az ember ugyan nincs közöttünk, de amíg a könyvei olvashatók és még vannak, akik tudnak emlékezni rá, addig a Tanár Úr élni fog.

Jómagam  40 év távlatában Koronkai Bertalan   legelső meditációs csoportjába kerültem, ahova nagy tisztelettel és elfogódottsággal jártam.   A csoportban vele együtt kilencen voltunk, minden második szerdán találkoztunk  jóval több,  mint  4 évig. Jól emlékszem egy egyedi véleményére  a régmúltból: a meditációs képzésünk végeztével szupervízióra járultam hozzá, meglehetően kétségbeesve, mert képtelen voltam a saját munkámban az ő példáját követni, a sztoikus,  rendíthetetlen nyugalmát, a kevés szót, a saját gondolataim minduntalan kikívánkoztak belőlem. Csak ennyit mondott: Éva, mindenki a saját személyiségével dolgozik… A csoportból mára csak  hárman maradtunk,  most a Mesterünk is itt hagyott bennünket….

És végül egy részlet Mécs Lászlótól, mely versrészletet ő ismertetett meg velünk anno, szinte előre meglátva szándékát és egész életútját:

Egy ismeretlen, ősi fényű
örök Titokról elszakadtan
küldöncnek jöttem s eltűnök majd,
ha üzenetem általadtam   – mintha egyenesen róla szólna.

Amilyen szerényen élt, olyan csendben ment el, nagyon hiányzik!

Nyugodjon békében!

2019. június 26.                                                               Szombathelyi Éva

 

A Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület búcsúztatója.

 

Meghívó Közgyűlésre

Szeretettel várunk rendes évi Közgyűlésünkre, melyet 2019.  május 17-én, d.u. 3 órakor tartunk. Évek tapasztalata szerint a tagság igen kis mértékben képviseltetik a Közgyűlésen, jóllehet  az egyesületi tag részvételével hitet tesz szakmai elkötelezettsége felé az évi egyszeri megjelenésével. Minél többen vegyetek részt!

Napirendi pontok:

 1. Éves beszámoló az Egyesület 2018. évi  közhasznú és egyéb  tevékenységeiről
 2. Pénzügyi beszámoló
 3. Jövő évi tervek

         Kérjük, hogy az éves Közgyűlés beszámolójának anyagához közhasznúnak számító tevékenységeiteket (pl. ingyenes relaxációs csoportvezetés, előadások  stb.) a Közhasznú Beszámoló számára  tudassátok az  Egyesülettel.

Számítunk a tagság minél teljesebb létszámú részvételére az évenkénti eseményen.

Helyszín: Szentkirályi utca 10. (Kapucsengő: 32)
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IX. Országjáró Konferenciája

„ Ezer ágán, ezer  fészek.”
– Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása  a pszichológiai segítségnyújtás különféle területein-

Szeged, 2019. szeptember 28.

eletfa

 

A Konferencia témája

Egyesületünk módszerspecifikus  képzésein – országhatárokon innen és túlról –számos pszichológus, orvos, pedagógus és más segítő foglalkozású szakember  sajátított el gyakorlatban hasznosítható tudást, amelyet a kliensekkel folytatott munkáikban csiszolnak tovább, igen változatos szervezeti keretek között. A gyakorló kollégák tapasztalatai rendkívül értékesek, ezért a konferencián szeretnénk ezeket bemutatni, hogy közös tudásként vihessük tovább.

A program célja, hogy  szakmai tapasztalatokon keresztül mutassa be, hogyan alkalmazhatóak módszereink  a különböző szakmai színtereken: az egészségpszichológa, a  tanácsadás, a szervezet-és munkalélektan,  a pedagógia- és iskolapszichológia, a pszichiátria és a klinikai pszichológia, valamint a különböző segítő foglalkozások területein, figyelemmel követve a határterületeket, ezek egymással való összefüggéseit, kompetenciahatárait.

A relaxációs és szimbólumterápiás eszköztár használatának sokszínűségét, megtartó, növekedést előmozdító hatását szeretnénk érzékeltetni előadásainkon, majd műhelymunka és poszter bemutató keretében személyes élményszerzésre invitáljuk a résztvevőket.

Időpont

 1. szeptember 28. (szombat) 10.00 – 17.00

Helyszín

Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház
6720 Szeged, Somogyi út 7.

Jelentkezési határidők

ELŐADÓKÉNT, vagy MŰHELY VEZETŐKÉNT: a jelentkezéseket kérjük 2019. július 15-ig eljuttatni, majd az absztrakt beküldésének határideje legkésőbb 2019. július 15.

POSZTERREL való jelentkezés határideje: 2019. július 15.

Részvételi díj

Július 31-ig átutalva: 9000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 6000 Ft
Augusztus 31. után átutalva: 12000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 8000 Ft
Helyszínen kp. fizetve: 13 000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak: 9000 Ft

Akkreditáció

A konferencia akkreditát, pontértéke: 16 pont (SE-TK/2019.II/00129 )

Jelentkezési lap

 ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE

 

A konferencia hivatalos weboldala: MRSzE Országjáró 2019

Programelőzetes megtekintése

 

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Országjáró konferenciáját idén ismét Szeged látja vendégül. Várjuk minden kollégánk, barátunk és a rendezvény iránt érdeklődők jelentkezését!

 

LÉLEKRENDEZŐ MESEMUNKA, népmeséink pszichológiai szerepe

vizcsepp

LÉLEKRENDEZŐ MESEMUNKA, 
népmeséink pszichológiai szerepe
– alapképzés az Intermodális Meseterápiában, 30 óra, ápr-máj., MRSZE –

Pszichológiai munkában gyakran bukkannak fel mesei szimbólumok vagy meserészletek, amelyekre kisebb-nagyobb figyelmet szentelünk. A meseelemek tudatos használatát egy olyan szakmai közegben tudjuk érvényesíteni, amelyben a mese által erőteljesebbé tett lélektani lehetőségeket, történéseket felismerjük és mélyítjük. Lélekrendező mesemunka az alapja az Intermodális Meseterápiának, amely egy szimbólumterápiás elméleten alapuló rendszerszemléletű módszer.
Ez a képzési szakasz a népmese lélektani munkába való alkalmazási lehetőségeit tekinti át, a meseterápia előkészítését és a mesei elemek terápiába illesztésének módszertani és elméleti alapjai tartalmazza. 

A 30 óra magában foglalja a:

 • népmesék kiválasztásának szempontjait,
 • mese lélektani elemzésének alapját
 • mesei élmény kialakulásának támogatását
 • élményfeldolgozás segítését
 • mese egyéni hangsúlyainak kiemelését
 • mese szerepeinek áttekintését
 • diagnosztikai – prognosztikai alkalmazását,
 • terápiás folyamat segítésében való alkalmazását

módszertani összegzések, esetrészletek és gyakorlati feladatok által.

Jelentkezési feltételek:

A 30 óra (2 hétvége) elvégezhető azon pszichológusoknak, segítő szakmában dolgozóknak, és pedagógusoknak, akik a relaxációs és szimbólumterápiás szemléletben alapfokon jártasak (Diákrelax vagy AT) vagy más, képekkel dolgozó módszerben képzettek, és rendelkeznek mese-műhely sajtélménnyel, valamint elméleti alappal.

Képzés díja 52500 ft, 1750 ft / óra.

Érdeklődni, jelentkezni Stiblár Erika képzésvezetőnél a stiblarerka@gmail.com címen lehet.

Részletes tájékoztató és tematika eléhető ITT.