Győri Tagozat januári szakmai programja

A MRSzE Győri Tagozata a második ökopszichológiai interaktív szakmai napját 2022. január 7-én, pénteken 17:00-tól tartja.
Téma: A permakultúrás kertgondozás és a pszichológiai segítő munka valamint a bionom autogén terápiás szemléletmód és a természeti törvények kapcsolódáspontjai.
A téma gondozója: Bozsoki – Kovács Magda Virág tanácsadó szakpszichológus.
A részvétel ingyenes. Az esemény online kerül megrendezésre. Érdeklődők a tagozatvezetőnél, Dr.Horváthné Schmidt Ilonánál jelezzék a részvételi szándékukat a következő email címen: hsilona@gmail.com  a zoom meghívó küldése miatt.

Fotó: Kardos József

Győri Tagozat szakmai programja

ONLINE PROGRAM! Aki szeretne zoom meghívót kapni, az jelezze részvételi szándékát a tagozat vezetőjénél: hsilona@gmail.com

A Győri Tagozat idén nyáron tagozati szakmai napokat szervezett, két alkalommal foglalkoztunk a pandémiával.
Konkrétabban: Az autogenitás terápiák (Autogén tréning, Szimbólumterápia, Segítő Belső Család meditáció) helye a Post-COVID Szindróma kezelésében. A téma gondozója: Dr. Tóth Gabriella pszichiáter volt.

2021. november 15-én, hétfőn 17:00 órától lesz a következő tagozati szakmai programunk. Ezúttal ökopszichológiával foglalkozunk. Téma: Mi köze a permakultúrás kertgondozás alapelveinek a pszichológiai segítő munkához? A téma gondozója: Bozsoki – Kovács Magda Virág tanácsadó szakpszichológus.

Érdeklődők a tagozatvezetőnél, Dr.Horváthné Schmidt Ilonánál  jelezzék a részvételi szándékukat a következő email címen: hsilona@gmail.com. A részvétel ingyenes. Amennyiben nem győri érdeklődő is részt vesz a szakmai programunkon, akkor azt online tartjuk meg.
Jelentkezési határidő november 11.

Fotót készítette: Kardos József

In memoriam dr. Varga József

A Magyar Relaxációs Egyesület alapító tagja volt 1990-ben, és mint az Egyesület Pécsi Tagozatának vezetője, Pörczi József nyomdokain felelősen és magas szinten vitte tovább a relaxáció, az autogén tréning és a meditáció szakmai ügyét Pécsett. Az Egyetemen és más intézményekben is terjesztette és oktatta az Egyesület szakmai területeit úgy gyakorlati, mint elméleti formában.

Bár Pécsett élt, az Egyesület szinte minden Vezetőségi értekezletén részt vett, ahol nem szólt sokat, de amit igen, az velős, tanulságos és követendő volt számunkra. Két alkalommal szervezte munkatársaival együtt Pécsett az Egyesület rendszeres Országjáró konferenciáját, melyek alkalmával megismertük személyiségének átfogóan rendszerező, pontos, és szervező oldalát is. Jóska introvertált volt, visszafogottan kommunikált, de intelligenciája, szarkasztikus, karcos humora felejthetetlen marad számunkra. Impozáns műveltsége, hihetetlen tárgyi tudása mindannyiunk számára példaértékű és egyben irigylésre méltó volt. Mindig naprakésznek ismertük új szakmai irodalmakban, és ezeket készségesen megosztotta velünk.

Magabiztos nyelvtudása, a szövegekkel – amely számára mindig a kiindulópont volt – való filológiai igényű bánásmódja tette lehetővé, hogy éppoly magabiztosan mozgott a történelem, mint az irodalom útvesztőiben. Humanizmusa, emberi – tudósi – oktatói – kvalitásai, kollegiális, baráti támogatása mindannyiunk szeretetét és soha el nem múló tiszteletét vívta ki.

Jóska keze alól kerültek ki a pécsi relaxációs terápiában jártas kollégák, akiknek szent feladata lesz Pécsett a zászlót tovább vinni.

Gazdagabbá váltunk általa és most szegényebbek lettünk nélküle. Amit tett, gondolt, létrehozott, annak mi is része lettünk: elvesztése után az emlékeinkben él tovább.

„Ki tetteiben megemlegettetik, az halhatatlan lesz.” (Berzsenyi)

Nyugodjon békében!

dr. Szombathelyi Éva
az  MRSZE elnöke

Búcsúzunk dr. Varga Józseftől

Dr. Varga József Zoltán a PTE Általános Orvosi Kara Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület megbecsült alapítótagja és kiképző pszichoterapeutája életének 67. évében hosszú betegség után 2021. október 3-án elhunyt.

Rilke szavaival búcsúzunk:
“Hullunk mi is, lám ez a kéz lehull, de Valaki e halhatatlan hullást felfogja láthatatlanul…”

Népmesepszichológia minikonferencia

A népmese reneszánszát éli. Szerteágazóan alkalmazzuk és lelkesen műveljük, kutatjuk az évszázados tudásanyagnak ezt a koncentrátumát. Lélektani lehetőségei gazdagok, kutatása több tudományterületnek feladatot adhatnak. A Népmese napja alkalmából a lélektani vonatkozások gyakorlatba ültetéséről, komplex alkalmazásáról beszélgetünk előadás – esetbemutatás  és kerekasztal keretében.

Program:

A farkas, mint lélektani segítő a magyar népmesében motívumelemzés – Sebestyén Ágnes

Népmese szakralitása a pszichológiai munkában: előadás – Stiblár Erika

A mese hozzáadott értéke és egyedisége a segítő munkában: esetvignetta – Retek Diána

„Már ma legyetek a mi vendégeink” – a mesepszichológia interdiszciplináris jelene: kerekasztal

Helyszín:

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

1088, Budapest, Szentkirályi u. 10. II/17.

Részvétel: online és személyesen is – regisztrációval

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOu_t9_xUUawJxqMFNE-vo5grG9afIVB3oRMzeEyczF8PtRw/viewform

Pszichoterápia és relaxáció a karanténban – új megközelítések az autogén terápiákban

Összefoglaló a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület által szervezett tudományos nemzetközi kerekasztal tapasztalatairól

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 2020-ra tervezett nemzetközi konferenciája a Covid-19 járvány okozta lezárások miatt elmaradt. Ennek pótlására 2021 nyarán online platformon szerveztünk szakmai beszélgetést az autogén tréninggel és autogén terápiával dolgozó nemzetközi szakmai közösség számára. Témánk az elmúlt bő egy évben, a világjárvány ideje alatt szerzett tapasztalatok megosztása volt. Hogyan alkalmazkodtak a szakemberek a világszerte bevezetett lezárásokhoz, a relaxáció és a terápia online átállásához? A panelbeszélgetésbe három földrészről érkeztek előadók: Európából és Ausztráliából élőben, észak-amerikai kollégánk – az időeltolódás miatt – videofelvételről osztotta meg tapasztalatait. 85 magyar és külföldi résztvevő követte az előadásokat és csatlakozott a tapasztalatcseréhez.

Helen Gibbons, az Ausztrál Autogén Terápia és Tréning Intézet alapítója és igazgatója bemutatta a Covid járvány speciális igényei mentén kidolgozott, módosított autogén tréning technikát. A Gibbons-féle autogén-vagális belépési technika (Gibbons Autogenic-Vagal Entry Technique) tíz lépésben dolgozza ki és mélyíti el az autogén tréning nehezedés, melegedés alapélményeit és a szervtréning gyakorlatokat. Bizonyos gyakorlatokhoz gondolati asszociációt, és mozdulatot is kapcsol, amivel megkönnyíti a nyugalmi testi válasz megjelenését.

Dr. Lucy Lyons Kanadából arról számolt be, hogyan alkalmazta a lezárások ideje alatt Luthe kreativitás mobilizáló technikáját. Ennek célja a spontaneitás és az önaktualizáció erősítése a karantén helyzet okozta beszűkült világban. A foltfestés technikája arra bátorítja a klienseket, hogy a gondolatokat félretéve, nagy, spontán mozdulatokkal fessenek, próbálják megteremteni a lehető legnagyobb rendetlenséget. Az alkotási folyamat felszabadultsága visszatérést jelet a gyermekkori, kötöttségektől mentes játékhoz, ellensúlyozza a fizikai valóságban jelenlevő korlátokat.

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képviseletében Lipárdy Krisztina foglalta össze az Egyesület 2020. nyarán végzett online felmérés eredményeit. Arról kérdeztük a tagságot, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a relaxációs módszerek online alkalmazásával. Válaszadóink 65 százaléka vállalkozott arra, hogy online csatornán alkalmazza a relaxációt. Az online végzett relaxációval tapasztalatot szerző szakemberek 80 százaléka ugyanolyan hatékonyságúnak találta az online relaxációt, mint a személyest. A műszaki és módszertani nehézségek ellenére közel 90 százalék tervezi az online relaxáció folytatását a lezárások után is.

Az előadásokat követő jó hangulatú, kötetlen beszélgetésben a bemutatott technikák korábbról ismert és újdonságnak számító elemeinek összegzése hangzott el. Az autogén tréning sokféle alkalmazhatósága, az aktuális igényekhez alakíthatósága volt a közös tapasztalat.

Az Egyesület vezetőségének nevében ez úton is köszönetet mondunk Szabó Editnek a szervezési és technikai lebonyolításért, Papp Zsuzsannának a tolmácsolásért és Szabó Attilának a technikai feladatokban nyújtott segítségért.

Tanulmányi kérdések

Képzéseink általában minden év januárjában és szeptemberében indulnak.

A következőkben összegyűjtöttük a tanulmányokkal kapcsolatos gyakran felmerülő kérdéseket és válaszokat: https://relaxacio.hu/kerdesek.html

A képzésekkel kapcsolatos további általános információkról – pl. tanúsítványok, vizsgák, diplomák – érdeklődni a MRSzE Tanulmányi felelősénél, Kövesdi Andreánál lehet, a tanulmanyifelelos.mrsze@gmail.com e-mail címen.

A részletes képzési tájékoztatókat megtalálhatják a Képzéseink oldalán.

Az aktuális képzési kínálatunkat és a jelentkezési információkat az Induló képzéseink kínálatában tesszük közzé, a jelentkezési időszak kezdetén. A konkrét képzésekre való jelentkezésre és érdeklődésre ezt követően az adott képzést indító tanfolyamvezetőnél van lehetőség.

Kérjük leendő hallgatóink a képzésre való jelentkezés előtt ismerjék meg a MRSzE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatát: TVSZ megnyitása

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban bármilyen visszajelzést szeretne adni, vagy olyan problémája merült fel, amit a képzővel nem tudott megnyugtatóan rendezni, akkor kérjük, hogy a MRSzE Tanulmányi Bizottságához forduljon. A TB elérhetősége: tanulmanyifelelos.mrsze@gmail.com

Autogén tréning műhely a 25. Pszinapszison

Kép: pszinapszis.com

Életjel címmel került megrendezésre a 25. Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok – 2021. július 9. és július 11-e között. Idén virtuális felületen lehetett a három napos pszichológiai fesztiválon az előadásokat megtekinteni, a műhelyekben sajátélményt szerezni. A szervezők a MRSzE-et autogén tréning műhely megtartására kérték, melyet Horváthné Schmidt Ilona, kiképző pszichoterapeuta vezetett. A résztvevők és a szervezők együttes visszajelzései alapján töltekező és tartalmas élményt nyújtott az online együttlét.  

Mit kínált az autogén tréning műhely? Ezt a kivonattal szemléltetjük:

A relaxációs módszerek közül az autogén tréning (AT) önálló terápiaként is alkalmazható alap-pszichoterápia, mert az egészségmegőrzésen túl hatékony a gyógyító és rehabilitációs területeken is.  A módszer Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) nevéhez kapcsolódik, aki felismerte, hogy korának humánus gyógyító módszerének, a hipnózisnak nem a következménye az ellazult állapot, a nehezedés és melegedés testélménye, hanem annak szükséges előfeltétele.

A műhelyben lehetőség lesz ennek az izom- és neurovaszkuláris ellazításnak a megtapasztalására és a gyakorlathoz kapcsolódó élményfeldolgozási munkamód kipróbálására. A testi önismeretnek, elfogadásnak, megértésnek, önazonosságnak, önszabályozásnak alapja az a befelé forduló befogadó figyelemi hozzáállás, melynek megtapasztalását és élményfeldolgozását kínálja a műhely.

Köszönjük a Pszinapszis felkérését!