Meghívó Közgyűlésre

Szeretettel várunk rendes évi Közgyűlésünkre, melyet 2019.  május 17-én, d.u. 3 órakor tartunk. Évek tapasztalata szerint a tagság igen kis mértékben képviseltetik a Közgyűlésen, jóllehet  az egyesületi tag részvételével hitet tesz szakmai elkötelezettsége felé az évi egyszeri megjelenésével. Minél többen vegyetek részt!

Napirendi pontok:

 1. Éves beszámoló az Egyesület 2018. évi  közhasznú és egyéb  tevékenységeiről
 2. Pénzügyi beszámoló
 3. Jövő évi tervek

         Kérjük, hogy az éves Közgyűlés beszámolójának anyagához közhasznúnak számító tevékenységeiteket (pl. ingyenes relaxációs csoportvezetés, előadások  stb.) a Közhasznú Beszámoló számára  tudassátok az  Egyesülettel.

Számítunk a tagság minél teljesebb létszámú részvételére az évenkénti eseményen.

Helyszín: Szentkirályi utca 10. (Kapucsengő: 32)
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

Advertisements

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IX. Országjáró Konferenciája

„ Ezer ágán, ezer  fészek.”
– Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása  a pszichológiai segítségnyújtás különféle területein-

Szeged, 2019. szeptember 28.

eletfa

 

A Konferencia témája

Egyesületünk módszerspecifikus  képzésein – országhatárokon innen és túlról –számos pszichológus, orvos, pedagógus és más segítő foglalkozású szakember  sajátított el gyakorlatban hasznosítható tudást, amelyet a kliensekkel folytatott munkáikban csiszolnak tovább, igen változatos szervezeti keretek között. A gyakorló kollégák tapasztalatai rendkívül értékesek, ezért a konferencián szeretnénk ezeket bemutatni, hogy közös tudásként vihessük tovább.

A program célja, hogy  szakmai tapasztalatokon keresztül mutassa be, hogyan alkalmazhatóak módszereink  a különböző szakmai színtereken: az egészségpszichológa, a  tanácsadás, a szervezet-és munkalélektan,  a pedagógia- és iskolapszichológia, a pszichiátria és a klinikai pszichológia, valamint a különböző segítő foglalkozások területein, figyelemmel követve a határterületeket, ezek egymással való összefüggéseit, kompetenciahatárait.

A relaxációs és szimbólumterápiás eszköztár használatának sokszínűségét, megtartó, növekedést előmozdító hatását szeretnénk érzékeltetni előadásainkon, majd műhelymunka és poszter bemutató keretében személyes élményszerzésre invitáljuk a résztvevőket.

Időpont

 1. szeptember 28. (szombat) 10.00 – 17.00

Helyszín

Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház
6720 Szeged, Somogyi út 7.

Jelentkezési határidők

ELŐADÓKÉNT, vagy MŰHELY VEZETŐKÉNT: a jelentkezéseket kérjük május 10-ig eljuttatni, majd az absztrakt beküldésének határideje legkésőbb 2019. május 31.

POSZTERREL való jelentkezés határideje: 2019. június 30.

RÉSZTVEVŐKÉNT való jelentkezés határideje: 2019. június 30.

Részvételi díj

Június 30-ig átutalva: 9000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 6000 Ft
Augusztus 31. után átutalva: 12000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 8000 Ft
Helyszínen kp. fizetve: 13 000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak: 9000 Ft

Akkreditáció

A konferencia akkreditát, pontértéke: 16 pont (SE-TK/2019.II/00129 )

Jelentkezési lap

 ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE

 

A konferencia hivatalos weboldala: MRSzE Országjáró 2019

 

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Országjáró konferenciáját idén ismét Szeged látja vendégül. Várjuk minden kollégánk, barátunk és a rendezvény iránt érdeklődők jelentkezését!

 

LÉLEKRENDEZŐ MESEMUNKA, népmeséink pszichológiai szerepe

vizcsepp

LÉLEKRENDEZŐ MESEMUNKA, 
népmeséink pszichológiai szerepe
– alapképzés az Intermodális Meseterápiában, 30 óra, ápr-máj., MRSZE –

Pszichológiai munkában gyakran bukkannak fel mesei szimbólumok vagy meserészletek, amelyekre kisebb-nagyobb figyelmet szentelünk. A meseelemek tudatos használatát egy olyan szakmai közegben tudjuk érvényesíteni, amelyben a mese által erőteljesebbé tett lélektani lehetőségeket, történéseket felismerjük és mélyítjük. Lélekrendező mesemunka az alapja az Intermodális Meseterápiának, amely egy szimbólumterápiás elméleten alapuló rendszerszemléletű módszer.
Ez a képzési szakasz a népmese lélektani munkába való alkalmazási lehetőségeit tekinti át, a meseterápia előkészítését és a mesei elemek terápiába illesztésének módszertani és elméleti alapjai tartalmazza. 

A 30 óra magában foglalja a:

 • népmesék kiválasztásának szempontjait,
 • mese lélektani elemzésének alapját
 • mesei élmény kialakulásának támogatását
 • élményfeldolgozás segítését
 • mese egyéni hangsúlyainak kiemelését
 • mese szerepeinek áttekintését
 • diagnosztikai – prognosztikai alkalmazását,
 • terápiás folyamat segítésében való alkalmazását

módszertani összegzések, esetrészletek és gyakorlati feladatok által.

Jelentkezési feltételek:

A 30 óra (2 hétvége) elvégezhető azon pszichológusoknak, segítő szakmában dolgozóknak, és pedagógusoknak, akik a relaxációs és szimbólumterápiás szemléletben alapfokon jártasak (Diákrelax vagy AT) vagy más, képekkel dolgozó módszerben képzettek, és rendelkeznek mese-műhely sajtélménnyel, valamint elméleti alappal.

Képzés díja 52500 ft, 1750 ft / óra.

Érdeklődni, jelentkezni Stiblár Erika képzésvezetőnél a stiblarerka@gmail.com címen lehet.

Részletes tájékoztató és tematika eléhető ITT.

Lélekvezető meséink – elméleti nap

LÉLEKVEZETŐ MESÉINK
elméleti nap az Intermodális Meseterápiás képzés bevezetője

Párisi-UdvarAz elméleti nap során egy olyan közös alapot alkotunk meg, frissítünk fel, amely a pszichológiai munka támogatásaként áll rendelkezésünkre a mesei narratívák tudatos alkalmazásakor. Az elméleti alap feltétele az Intermodális meseterápiás képzésnek, ezért javasoljuk azoknak, akik a későbbiekben képződni szeretnének, valamint azoknak, akiknek valamilyen kötődésük lévén a mesékhez ebben az együtt gondolkodásban frissíteni, aktualizálni szeretnék tájékozottságukat.

Időpont: 2019.03.29. péntek, 9.30 – 17.30-ig. Jelentkezni a stiblarerka@gmail.com, márc.25-ig

Helyszín: Budapest, Szentkirályi u. 10, II. em. 17, 32-es kapucsengő.
Részvételi díj MRSZE tagoknak 9000 Ft, egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek 12000 FT.   (Megjegyzésként kérjük feltüntetni: SAJÁT NÉV, Stiblár – MESE-elmélet és dátum)
MRSZE számlaszáma: 10200940-21515152-00000000

Bővebb tájékoztató és az elméleti nap tematikája letölthető ITT.

 

A Intenzív Intermodális Meseterápia képzés felépítése az AT-ban, vagy valamilyen képekkel dolgozó módszerben képzettek számára:

 1. sajátélmény és elméleti nap – bevezető szakasz, 1-1 önálló nap, függetlenül teljesíthető
 2. Lélekrendező Mesemunka – 2 hétvége (2×2 nap) 30 óra
 3. Intermodális Meseterápia módszerspecifikus képzés – 30 + 40 óra

 

Bagdy Emőke az Egyesület “Örökös Elnöke”

Bagdy E. fotóprof.dr.Bagdy Emőke számára, a MRSZE VIII. Országjáró Konferenciáján Pécsett, az „Örökös Elnök” címet javasolta és elfogadta az Elnökség és a jelenlévő tagság. Bagdy Emőke (és Koronkai Bertalan) 1988-as Relaxációs módszerek című könyve mai is alapkönyv a hallgatók számára. Emőke bábáskodott az MRSZE 1990-es megalakulásánál, majd hosszú évtizedekig elnökünk volt. Folyamatosan és minden lehetséges (és ez nem kevés) fórumon kifejezte és a borús időkben is védte a relaxációt és az Egyesület munkáját, mindezt a mai napig fáradhatatlanul. Többek közt nagy érdeme a Diákrelax kidolgozása és megvalósítása az országban. Értékes tanácsaira továbbra is számítunk!

Köszönjük Emőke és további aktivitást, sikert kívánunk!

Traumatizáció, traumaterápiák, stabilizációs módszerek workshop

Traumatizáció, traumaterápiák, stabilizációs módszerek- Az autogén tréning és mindfulness állapotok hatásmechanizmusának neuropszichoimmunológiai vonatkozásai a traumák kezelésében
című workshop április 6-án az Egyesületben.

depositphotos_80736750-stock-photo-plant-growing-from-concrete
A workshopot vezeti: Dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus, EMDR terapeuta
Időpont: 2019. április 6. 9:30- 17:30 óráig, közben 1 órás ebédszünettel.
Helyszín: az Egyesület székhelye, Bp., Szentkirályi u. 10. 32-es kapucsengő

Részvételi díj: egyesületi tagok számára: 8000Ft, nem egyesületi résztvevők számára 10000Ft..

További információk:

A részvételi díjak utalását április 4-ig kérjük teljesíteni

az Egyesület számlaszámára 10200940-21515152. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: “április 6. képzés.” .

Amennyiben lesz még férőhely, úgy a részvételi díjat a helyszínen is lehet fizetni. Ekkor fizetve az egyesületi tagoknak 9000 Ft, nem egyesületi tagoknak a részvételi díj 11000 Ft

A képzés tematikája letölthető ITT.
A regisztráció az alábbi online jelentkezési lapon történik, és a részvételi díj befizetését követően válik érvényessé: JELENTKEZÉSI LAP
MRSzE képzésre járóknak a workshop 10 aktivitási pontot ér.

MESE-MŰHELY

bagolyNépmesék a szimbólumterápia szempontjából:
NE VISSZA NÉZZÉL, MÉLYRE TEKINTS
címmel sajátélmény mese-műhelyt szervezünk 2019.02.15. és 2019.02.16.-án, amelyen Intermodális Meseterápia módszerébe is betekinthetnek a résztvevők a személyes mesemunkájuk által.

A sajátélmény nap egy bevezető a népmesékkel való lelki munka lehetőségeibe (egyben a módszerspecifikációs képzés első napja).

Az Intermodális Meseterápia a szimbólumterápia talaján érlelődött rendszerszemléletű meseterápiás módszer, amely 2005 óta az Egyesület munkája által is fejlődött.

Részletesebb leírás letölthető INNEN, jelentkezni a stiblarerka@gmail.com címen lehet.

Jelentkezési és befizetési határidő február 12.