2020 őszén induló képzéseink

Augusztus elején indítjuk újra a képzések szervezését, folyamatosan töltjük fel az információkat az őszi félévben induló csoportokról. A honlapon a 2020 őszén induló képzéseink szerepelnek illetve azok, amelyekbe a csoport kezdetéig be lehet kapcsolódni.

A sajátélményű képzéseink személyes térben kezdődnek, ha a járvány helyzet szükségessé teszi, akkor online térben folytatódnak. A képzéseink elméleti és szupervíziós szakaszaiban lehetőség van mindkét térben való képződésre, ezek konkrétumairól az adott csoport csoportvezetőjénél tud információt kapni.

A csoportokra a jelentkezési határidő a csoportkezdés előtt egy héttel lezárul.

>>Információ az induló képzéseinkről<<

 

A COVID-19 miatt a képzéseink online formában folytatódnak

Kedves Hallgatók!

A Covid-19 járvány és a kijárási korlátozások miatt a képzéseinket on-line felületen folytatjuk tovább. Ennek részleteiről, hogyanjáról a kiképző dönt az adott csoporttal történt egyeztetés után. Aki nem tudja /nem akarja vállalni az online oktatást, az felfüggesztheti a tanulmányait arra az időre, amíg az offline lehetőség újra el nem indul. Így a 100 órás autogén tréning képzés TVSZ-ben rögzített  teljesítési  határideje, ezzel az idővel meghosszabbodhat. Azzal számolni kell, hogy ha valaki most kimarad a képzés folytatásából, az később egy másik csoportban- illetve lehetséges az is-, hogy más kiképzőnél  tudja majd folytatni.

Azon képzéseknél, ahol egyáltalán  nem folytatódik online az oktatás, ott most tanítási szünetet tartunk, és a folytatás -amikor arra lehetőség lesz- offline módon fog folytatódni, a saját csoportban és saját csoportvezetővel.

Addig is minden kedves hallgatónkat arra kérünk, tartsa a csoportvezetőjével  a kapcsolatot, hogy időben részletes és hiteles információkhoz juthasson.

Mindannyiunknak további eredményes munkát, és jó egészséget kívánunk!

Az Egyesület Tanulmányi Bizottsága

Döntés a VII. Nemzetközi Kongresszus új időpontjáról

Tisztelt Egyesületi tagság,

A jelenlegi COVID-19 helyzetre tekintettel az Egyesület vezetősége döntött arról, hogy ebben az évben nem rendezzük meg a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület VII. Nemzetközi Kongresszusát.

Az új időpont: 2021 júniusának 2. fele. Pontos időpontról, és az új jelentkezési feltételekről a honlapon adunk majd tájékoztatást.

Minden eddigi jelentkezést és befizetést érvényesként kezelünk. Ha valaki mégis szeretné visszavonni a jelentkezését, vagy a befizetett előleget szeretné visszakapni, kérjük az alábbi e-mail címen jelezze: szombeva@gmail.com

Üdvözlettel:

Az Egyesület vezetősége

MRSzE rendkívüli hírlevél

Kedves Tagtársunk!

Tájékoztatunk, hogy a jelenlegi világszerte kialakult közegészségügyi körülményeket tekintetbe véve a 2020-as Nemzetközi Kongresszusunk időpontját – a  fennálló nemzetközi trendet követve -későbbre halasztjuk (ld.honlapon is közzétéve),  új, biztos időpontot jelenleg még nem tudunk tervezni.

Korábban szóba jött a két hónapos halasztás (szeptember 24-26,  ekkor még szabad a lefoglalt helyszín), de valójában lehetetlen előre látni a fejleményeket, így úgy véljük, egyelőre pár hétig várakozó álláspontra helyezkedünk a szervezésben, hiszen a érdeklődés, a jelentkezések is rendkívül bizonytalanná váltak, mindenki kivár. Eddig összesen 52 jelentkezőnk van, ebből 21-en utaltak részvételi díjat is. Az a döntés született, hogy aki szeretné visszakérni az utalt részvételi díját, visszakérheti e-mailen (szombeva@gmail.com), vagy a másik opció, hogy  az Egyesület a  később megtartandó Kongresszusig megőrzi az összeget.

Mindenképpen türelmet kérünk tagjainktól, most és a Kongresszust tekintve is a csendes várakozás és az alapos  felkészülés ideje következhet  életünkben. A helyzet változását nyomon követve megpróbáljuk a lehetőségek szerint szervezni majd a  Kongresszust, mert mindenképpen  nagyon szeretnénk megtartani….

A honlapon és Hírlevélben közzé tesszük az új időpontot, amint a helyzet erre  alkalmassá válik.

Az Egyesület oktatási rendjét  egészségünk érdekében át kell alakítanunk, az órákat nem tarthatjuk tovább személyes, fizikai jelenléttel, meg kell oldanunk az on-line formát, ezen  dolgozunk most, remélve, hogy mihamarább megoldást találunk és értesítjük a képzésben lévőket.

Vigyázzatok Magatokra és egymásra!

Üdvözlettel:  az Egyesület elnöksége

Szombathelyi Éva elnök

A MRSzE VII. Nemzetközi Kongresszusa

Kedves Kolléga, tájékoztatjuk, hogy a jelenlegi világszerte kialakult közegészségügyi körülményeket tekintetbe véve a 2020-as Nemzetközi Kongresszusunk időpontját  a  fennálló nemzetközi trendet követve későbbre halasztjuk.
Üdvözlettel: dr. Szombathelyi Éva, az MRSZE elnök

kongr2

A MRSZE VII Nemzetközi Konresszusa 2020-ban az idő pszichológiai vetületeit vizsgálja a terápiás folyamat végigvitelében és eredményességében.
Az idő egyszerre realitás és pszichés szubjektivitás. Időben lenni nem pusztán létezési mód, hanem egyéni és kollektív szükségszerűség.

Ajánlott témakörök:

  • AZ IDŐ FOGALMA, archetípusa, szimbolikája
  • AZ IDŐ-ÉLMÉNY, tudatos jelen-LÉT, megváltozott tudatállapotok
  • EGYÉNI ÉS KOZMIKUS PERSPEKTÍVA, történeti korszakok, transzgenerációs örökség, kortünetek – kórtünetek
  • AZ ÉLETÚT KITÜNTETETT IDŐSZAKAI, életkorok, időszerűség, időtöltés
  • RITMUS AZ IDŐBEN, külső és belső ritmus, mindennek megvan a maga ideje. A terápiás időkeret fontossága
  • AZ ÉRTÉKES IDŐ MÉRTÉKE, kitüntetett és elvesztegetett idők
  • AZ ÁTMENET IDŐSZAKAI, mint várakozás, születés, változás, befejezés

Igazi kincskeresés, hogy a legalkalmasabb időre rátaláljunk.
Mivel töltjük az időnket, mire szánjuk, mire áldoznánk, mire sajnáljuk?
Miként keresünk, találunk, pazarolunk a rendelkezésünkre álló életidőből?
Végtelen lehetőségünk volna az idővel való gazdálkodásra, és mégis alapvető védekezési módunk az idő hiányára panaszkodni.-
Miképpen válik az idő a pszichológiai munka eszközévé, keretévé?

A VII kongresszusunk keretében szeretnénk időt szánni a szakmai és személyes kapcsolatok ápolására, módszerünkben való elmélyülésre és más szakmai területekkel való kapcsolatokra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kivonatok beküldési határideje: 2020. június

Kérjük a kivonatot minden esetben magyar és angol nyelven is készítsék el, az absztrakt kötet nyelve magyar-angol. A kongresszuson az előadásokat anyanyelven, vagy angolul tartják az előadók, fordítást biztosítunk.

Programmal jelentkezők számára: >> A kivonatok formai és tartalmi követelményei <<

Az előadások és műhelyek absztraktjai a konferencia ISBN számmal ellátott kötetében lesznek elérhetők.

A teljes program akkreditációs pontja: 48 pont SE-TK/2020.I./00329
(OFTEX igazolás kérhető)

Időpont: ELHALASZTVA

Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

Részvételi díj:

Korai jelentkezés: 34.000 Ft
Korai jelentkezés egyesületi tagoknak: 30.000 Ft

Teljes részvételi díj: 39.000 Ft
Teljes részvétei díj egyesületi tagoknak: 36.000 Ft

Napijegy: 17.000 Ft/nap

Számlaszám: K&H 10200940-21515152

 

A jelentkezési lap online kitöltése:

>> Jelentkezési lap <<

 

További információ: www.relaxacio.hu valamint a
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Facebook oldalán
Kapcsolat: mrszekongresszus@gmail.com

 

Üdvözlettel a szervezők nevében:

Szombathelyi Éva
MRSzE elnöke

 

(*: Marcel Proust: Á la recherche du temps perdu, Grasset, 1913)

Országjáró 2019 – Program

MRSzE Országjáró - Szeged 2019 -sz

9.00 – Regisztráció
9.30 – Megnyitó: Dr Szombathelyi Éva MRSzE elnöke
Nagy Ildikó MRSzE Duna –Tisza közi Tagozat vezetője

10.00 – 12.15 Plenáris előadások:

10.00 – 10.30 Prof. Dr.Bagdy Emőke, MRSzE Örökös Elnöke: Tapasztalatok a
„megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatra vonatkozóan
10.30 – 11.00 Dr Szőnyi Magda: Jelenségek és jelentések- a pszichoterapeuta áthidalási
műveletei
11.00 – 11.30 Dr Rudisch Tibor: Nyílt csoportok a klinikumban – önismereti és relaxációs
terápiák
11. 30 – 12.00 Dr Dombi Edina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a szülészeti-nőgyógyászati pszichológiában
12.00 – 12.15 Kérdések és válaszok
12.15 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14. 50 Szekciók:

A szekció: Az életút kezdetén…
Szekcióvezető: Németh Piroska

13.30 – 13.50 Dibácziné Ambrus Enikő: Relaxációs és imaginációs technikák alkalmazása
fejlesztő foglalkozásokon belül a pedagógiai gyakorlatban
13.50 – 14.10Lakatos Anikó: Diákrelax módszertan alkalmazása a Csólyospálosi Általános
Iskolában
14.10 – 14.30 Dr Hadas Katalin: Hogyan segítheti a relaxáció és a képek előhívása a
pályaválasztást?

B szekció: Keresztutakon…
Szekcióvezető: Dr Németh Marietta

13.30 – 13. 50 Barabás Zita1, Bari Gábor1, Zöllei Éva2, Szabó-Biczók Antal1, Kalapos
Anita3, Csorba Zsófia2, Rudas László2, Babik Barna2, Molnár Zsolt2, Bogáts Gábor1 SZTE
ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztály1 SZTE ÁOK
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet – Szívsebészeti Részleg2 SZTE ÁOK II.
Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ3:
Aorta rekonstrukció után kialakult akut jobbszívfél – elégtelen beteg sikeres posztoperatív szorongás, -illetve tensiocsökkentése autogén tréning relaxációs technikával – esetismertetés
13.50 – 14.10 Bangó Éva: Autogén relaxáció a bőrgyógyászatban
14.10 – 14.30 Racsmán Rita: “A világ és az ember újrateremtèse: a gyógyulás folyamata”
(M. Eliade)- Relaxációs, szimbólumterápiás módszerek a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Lelki Egèszsèg Központja tevékenységèben
14.30 – 14.50 Lipárdy Krisztina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet pszichoterápiás részlegén

C szekció: Árkon, bokron át…
Szekcióvezető: Dr Szombathelyi Éva

13.30 – 13.50 Gubucz Ágnes: Babára várva: szimbólumterápiás önismeret pszichés meddőség esetén
13.50 – 14.10 Dr. Horváthné Schmidt Ilona: A segítő belső család (SBCs) meditáció
kapcsolódáspontjai az autogén tréninghez és a szimbólumterápiához
14.10 – 14.30 Gyapjas Zita: Autogén tréning a krízisintervencióban
14.30 -14.50 Nagy Ildikó: Diszkrét triád: az állatasszisztált pszichoterápiás munka relaxációs és szimbólumterápiás vonatkozásai

Szünet 14.50 – 15.15

15.15 – 16.45 Workshopok:

A: Prof. Dr Bagdy Emőke: A „megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatai
B: Dr Mogyorósy – Révész Zsuzsanna: Imaginációs technikák a traumákkal való munka
stabilizációs fázisában
C: Dr Szőnyi Magda – Nagy Ildikó: Áthidalási műveletek a relaxációs és
szimbólumterápiákban
D: Martényi Erzsébet Hogyan használható a Pierre Janet-tól származó automatikus írás a
relaxációs terápiában
16.45 – 17. 15 A konferencia interaktív zárása – tapasztalatok, tanulságok, élmények
megosztása, az önkéntesek köszöntése

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A szervezők nevében:

Nagy Ildikó
Gubucz Ágnes
Dr Lehoczky Szilvia
Czimmermann Éva
valamint az önkéntes segítők

Mese műhely

NEVESS ÉS SÍRJ, HOGY ÉLJ
– mese-műhely és sajátélmény

mese-csepp

Az őszi sajátélmény nap keretében a lélekrendező mesemunka megtapasztalásával követjük, ahogyan a mesében megjelenő archaikus tartalmak a lelki munka szolgálatába kerülhetnek, belső változásokat segítve. Egy magyar népmesének a képi világában mélyülünk el, a mese szimbolikus tartalmi hálójához közelítünk azért, hogy az egyéni pszichés tér számára hozzáférhetővé váljon az, és a személyes munka része legyen, jelenben és jövőben gazdagítson.

A mese mindenkit megdolgoz, aki hozza azt is, és aki követi, azt is, úgyhogy izgalommal és szeretettel várom a közös munkánkat.

Tervezett időpontok: 2019.09.06. péntek, VAGY a 09.07 szombat, 9.30 – 17.30-ig

Helyszín: Budapest, Szentkirályi u. 10, II. em. 17, 32-es kapucsengő.
Részvételi díj: MRSZE tagoknak 9000 Ft, egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek 12000 FT.
Csoportvezető: Stiblár Erika – relaxációs és szimbólumterapeuta, Intermodális meseterapeuta

A műhelyt a megfelelő létszámú jelentkező esetén (7-12 fő) indul.

Jelentkezési és befizetési határidő szeptember 2.

Részletes tájékoztató letölthető ITT

A MRSzE IX. Országjáró Konferenciája – Programelőzetes

A végleges program összeállítása még folyamatban van, várjuk előadások, workshopok, poszterek jelentkezését
A jelentkezési határidő előadóként: 2019. július 15.

MRSzE Országjáró - Szeged 2019 -sz

Programelőzetes:

9.00 – Regisztráció

9.30 – Megnyitó

10.00 – 12.30 Plenáris előadások:

Szőnyi Magda: Jelenségek és jelentések- a pszichoterapeuta áthidalási műveletei

Bagdy Emőke: Tapasztalatok a „megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatra vonakozóan

Rudisch Tibor: Nyílt csoportok a klinikumban – önismereti és relaxációs terápiák

Lipárdy Krisztina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet pszichoterápiás részlegén

Szabó István: Burnout megelőzésnek módszeres vizsgálata a felsőoktatásban

Dombi Edina: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek alkalmazása a szülészeti-nőgyógyászati pszichológiában

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.45 Szekciók:

Gubucz Ágnes: Babára várva: szimbólumterápiás önismeret pszichés meddőség esetén

Gyapjas Zita: Autogén tréning a krízisintervencióban

Bangó Éva: Autogén relaxáció a bőrgyógyászatban

Racsmán Rita: “A világ és az ember újrateremtèse: a gyógyulás folyamata.” (M. Eliade)- Relaxációs, szimbólumterápiás módszerek a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Lelki Egèszsèg Központja tevékenységèben

Hadas Katalin: Hogyan segítheti a relaxáció és a képek előhívása a pályaválasztást?

Dibácziné Ambrus Enikő: Relaxációs és imaginációs technikák alkalmazása fejlesztő foglalkozásokon belül a pedagógiai gyakorlatban

Lakatos Anikó: Diákrelax módszertan alkalmazása a Csólyospálosi Általános Iskolában

Nagy Ildikó: Az állatasszisztált terápia lehetőségei a relaxációs és szimbólumterápiákban

15.00 – 16.30 Workshopok:

Bagdy Emőke: A „megbocsátás” imaginatív  lelki gyakorlatai

Mogyorósy – Révész Zsuzsanna: Imaginációs technikák a traumákkal való munka stabilizációs fázisában

Szőnyi Magda – Nagy Ildikó: Áthidalási műveletek a relaxációs és szimbólumterápiákban

16.30 – 17.00 „Nagycsoport” – tapasztalatok, tanulságok, élmények megosztása

17.00 – 17.15: A konferencia zárása

Búcsúzunk mesterünktől

Dr. Koronkai Bertalan pszichiáter, sokunk kedves és szeretett tanára 2019. június 2-án, 93 éves korában reggeli verőfényben és hársfaillatban csendesen távozott.

Koronkai Bertalan

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület nevében dr. Szombathelyi Éva elnök így emlékezett meg mesterünkről 2019. június 26-án a Párbeszéd Házában tartott búcsúztatón:

“A mai alkalommal az Egyesület és a magam nevében is szeretnék búcsúzni. A Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 1990-ben alakult, alapítótagként elnöke Koronkai Bertalan, alelnöke Szőnyi Magda lett. A Tanár úr hosszú évekig elnökölt nálunk, átgondolt tudásának, gazdag szellemiségének, bölcsességének, érzékenységének közvetlen hatását élveztük, megismertette velünk  szűkebb szakmai területünk rejtelmeit, önzetlenül átadta tudását.

A Tanár urat megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derű vette körül, a közelében biztonságban érezhette magát az ember. A maga kivételesen emberséges modorát  igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Személyre szóló észrevételeiben, amiket soha nem erőszakolt a másikra,  élettapasztalat, műveltség, fogékonyság mellett átfogó szakmai tudás húzódott meg – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Tanítványaimmal az elméleti szeminárium során  még a halála előtti héten is forgattuk  és fogjuk is a sokszor olvasott és elemzett könyveit, és hátrahagyott -ránk hagyott- tudásának bizonyítékait. Mert az ember ugyan nincs közöttünk, de amíg a könyvei olvashatók és még vannak, akik tudnak emlékezni rá, addig a Tanár Úr élni fog.

Jómagam  40 év távlatában Koronkai Bertalan   legelső meditációs csoportjába kerültem, ahova nagy tisztelettel és elfogódottsággal jártam.   A csoportban vele együtt kilencen voltunk, minden második szerdán találkoztunk  jóval több,  mint  4 évig. Jól emlékszem egy egyedi véleményére  a régmúltból: a meditációs képzésünk végeztével szupervízióra járultam hozzá, meglehetően kétségbeesve, mert képtelen voltam a saját munkámban az ő példáját követni, a sztoikus,  rendíthetetlen nyugalmát, a kevés szót, a saját gondolataim minduntalan kikívánkoztak belőlem. Csak ennyit mondott: Éva, mindenki a saját személyiségével dolgozik… A csoportból mára csak  hárman maradtunk,  most a Mesterünk is itt hagyott bennünket….

És végül egy részlet Mécs Lászlótól, mely versrészletet ő ismertetett meg velünk anno, szinte előre meglátva szándékát és egész életútját:

Egy ismeretlen, ősi fényű
örök Titokról elszakadtan
küldöncnek jöttem s eltűnök majd,
ha üzenetem általadtam   – mintha egyenesen róla szólna.

Amilyen szerényen élt, olyan csendben ment el, nagyon hiányzik!

Nyugodjon békében!

2019. június 26.                                                               Szombathelyi Éva

 

A Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület búcsúztatója.